ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศปี 2564

 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อมูลในหมวดดาวน์โหลดครบถ้วนสมบูรณ์
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ :30 ธ.ค.63

ข้อมูลแยกรายทวีปและประเทศ (ปี 2563)

ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 12 รายการ
ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 4 รายการ
ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 5 รายการ
ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 40 รายการ
ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 12 รายการ
ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 13 รายการ
ข้อมูลในหมวดหมู่นี้: 2 รายการ