ทวีปเอเชีย

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 7, 2019, 10:33 a.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: Dec. 7, 2019, 1:59 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : Dec. 21, 2019, 4:48 p.m.
 

ท่านยังไม่เข้าสู่ระบบ

ธง

กัมพูชา

สร้างข้อมูลเมื่อ: 08-12-2019 21:52:28 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

กาตาร์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 13:09:12 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

คาซัคสถาน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 13:14:50 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

คูเวต

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 14:10:21 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

จอร์แดน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 13:55:43 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

จีน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 12:54:08 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ซาอุดีอาระเบีย

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 13:10:35 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ซีเรีย

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 14:13:48 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ญี่ปุ่น

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 12:37:53 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ติมอร์–เลสเต

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 13:22:20 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

บรูไน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 10:12:32 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

บังกลาเทศ

สร้างข้อมูลเมื่อ: 08-12-2019 15:34:04 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

บาห์เรน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 16:19:20 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ปากีสถาน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:13:51 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ปาเลสไตน์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 12:43:55 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ฟิลิปปินส์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 19-12-2019 23:01:05 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ภูฏาน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 22:47:30 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

มัลดีฟส์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:07:28 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

มาเลเซีย

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 21:46:35 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ลาว

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 16:35:13 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ศรีลังกา

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 14:02:04 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 13:54:22 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

สิงคโปร์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 08-12-2019 22:10:35 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อัฟกานิสถาน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:24:22 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อินเดีย

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 12:36:53 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อินโดนีเซีย

สร้างข้อมูลเมื่อ: 17-12-2019 10:34:37 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อิรัก

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 22:06:43 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อิสราเอล

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:53:15 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อิหร่าน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 13:50:37 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

อียิปต์

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 23:33:35 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ฮ่องกง

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 13:03:43 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เกาหลีเหนือ

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 13:59:42 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เกาหลีใต้

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 14:00:37 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เนปาล

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 22:55:29 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เมียนมา

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 14:14:18 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เยเมน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 24-12-2019 14:55:54 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

เวียดนาม

สร้างข้อมูลเมื่อ: 19-12-2019 23:19:23 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

โอมาน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 05-01-2020 12:42:17 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ไต้หวัน

สร้างข้อมูลเมื่อ: 07-01-2020 13:49:32 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt

ไทย

สร้างข้อมูลเมื่อ: 25-12-2019 11:41:41 น. | สร้างข้อมูลโดย: tt
#8c7b75