สาธารณรัฐโคลอมเบีย

Republic of Colombia

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 12:48 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 12:49 p.m.
ธงโคลอมเบีย
 

เมืองหลวง โบโกตา

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทาง ตต.น.ของทวีปอเมริกาใต้ พื้นที่ 1,138,910 ตร.กม. (รวม Isls de Malpelo, Roncador และ Serrana Bank) มีขนาดใหญ่อันดับ 4 ในอเมริกาใต้ (รองจากบราซิล อาร์เจนตินาและเปรู) ตั้งอยู่ในจุดต่อเชื่อมระหว่างอเมริกากลางกับอเมริกาใต้ และเป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่มีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ และทะเลแคริบเบียน

อาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดทะเลแคริบเบียน (1,760 กม.)

    ทิศตะวันออก ติดเวเนซุเอลา (2,341 กม.) และบราซิล (1,790 กม.)

    ทิศใต้ ติดเอกวาดอร์ (708 กม.) และเปรู (1,494 กม.)

    ทิศตะวันตก ติดปานามา (339 กม.) และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ (1,448 กม.)

    นอกจากนี้ ยังมีเขตแดนทางทะเลร่วมกับคอสตาริกา นิการากัว ฮอนดูรัส จาเมกา สาธารณรัฐโดมินิกัน และเฮติ

ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของโคลอมเบียแบ่งตามภูมิภาคออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เขตเทือกเขา Andes (ทาง ตอ.) พื้นที่ติดมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน เขตที่ราบ Llanos ป่าฝนแอมะซอน และเกาะต่าง ๆ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟ (Ring of Fire) ทำให้เสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด พื้นที่สูงที่สุดในประเทศอยู่ที่ ตต.ของภูมิภาค Cordillera โดยมีความสูงเฉลี่ย 4,700-5,000 เมตร มีแม่น้ำสายหลัก 7 สาย ได้แก่ Magdalena, Cauca, Guaviare, Atrato, Meta, Putumayo และ Caquetá ที่ลุ่มหลัก 4 แห่ง ได้แก่ the Pacific drain, the Caribbean drain, the Orinoco Basin และ the Amazon Basin โดยมีแม่น้ำ The Orinoco และ Amazon แบ่งเขตแดนระหว่างโคลอมเบีย เวเนซุเอลา และเปรู โคลอมเบียมีพื้นที่ "National Park" ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 142,682.24 กม. หรือประมาณ 12.77% ของพื้นที่ โคลอมเบียยังมีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีแหล่งน้ำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่

ภูมิอากาศ สภาพอากาศของโคลอมเบียแบ่งตามเขตพื้นที่ โดยพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับความสูง 1,000 เมตร เป็นพื้นที่อากาศจะร้อนที่เรียกว่า Tierra Caliente อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 24 องศาเซลเซียส ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 82.5% ของประเทศ ส่วนพื้นที่ราบ Tierra Templada มีความสูงประมาณ 1,001-2,000 เมตร เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 17-24 องศาเซลเซียส พื้นที่ Tierra Fría จะเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น ระดับความสูงของพื้นที่เฉลี่ย 2,001-3,000 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 12-17 องศาเซลเซียส พื้นที่ที่มีความสูงระหว่าง 3,000–4,000 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นและทุ่งหญ้าแบบเทือกเขาสูง พื้นที่ Tierra Helada มีความสูงมากกว่า 4,000 เมตร อุณหภูมิต่ำกว่า องศาเซลเซียส มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมทั้งปี

ประชากร 50,514,194 ล้านคน เป็นลูกผสมระหว่างคนเชื้อสายอินเดียนพื้นเมืองกับคนผิวขาว (mestizo) และคนผิวขาว 84.2% Afro-Colombian ผสมผสานระหว่างชาว Multatto, Raizal และ Palenquero 10.4% ชาวอินเดียนพื้นเมือง 3.4% ชาว Roma ต่ำกว่า 0.1% และไม่สามารถระบุได้ 2.1% อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ปี 22.18% อายุ 15-24 ปี 17.03 % อายุ 25-54 ปี 42.44 % อายุ 55-64 ปี 9.28 % อายุ 65 ปีขึ้นไป 9.06 % อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 77.87 ปี เพศชาย 75.2 ปี เพศหญิง 80.5 ปี อัตราการเกิด 15.8 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 5.5 คนต่อประชากร 1,000 คน อัตราการเพิ่มของประชากร 1.37%

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 79% โปรเตสแตนต์ 14% อื่น ๆ 2% และไม่สามารถระบุได้ 5%

ภาษา ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

การศึกษา ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกและเขียนได้ อัตราการรู้หนังสือ 94.7% เพศชาย 94.1% เพศหญิง 94.9% งบประมาณด้านการศึกษา 4.4% ของ GDP

การก่อตั้งประเทศ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมอพยพมาจากพื้นที่ในอเมริกากลาง (Mesoamerica) และแคริบเบียน ก่อนที่ชาวอินคาจะขยายอิทธิพลเข้ามา กลุ่มชาวสเปนเข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกเมื่อปี 2053 ที่ Santa María la Antigua del Darién จนกระทั่งช่วงปี 2079-2082 Nikolaus Federmann ทหารชาวเยอรมันเดินทางมาค้นหา El Dorado หรือ "City Of Gold" ตามตำนานของชาวอินคา ทำให้ชาวยุโรปจำนวนมากหลั่งไหลมาตั้งถิ่นฐานที่ New Granada ระหว่างศตวรรษที่ 16-17 ประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อปี 2353 โดยนาย Simón Bolívar เป็นประธานาธิบดีคนแรก เป็นประเทศแรกในอเมริกาใต้ที่ยึดแนวทางการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีพรรค Liberal และพรรค Conservative (ก่อตั้งเมื่อปี 2391 และ 2392) เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา

วันชาติ 20 ก.ค. (วันประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อ 20 ก.ค. 2353)

การเมือง ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาลวาระ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 สมัย นาย Ivan Duque Marquez ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ 7 ส.ค. 2561 การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ 15 มิ.ย. 2561 การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นใน 27 พ.ค. 2565

หมายเหตุ : การปฏิรูปทางการเมืองครั้งใหม่ กำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

    ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมฝ่ายบริหาร และแต่งตั้งครม.

    ฝ่ายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภาคือ วุฒิสภา มีสมาชิก 108 คน กำหนดโควตาพิเศษสำหรับคณะกรรมาธิการชนเผ่าทั่วประเทศ 2 คน และสมาชิกพรรค People’s Alternative Revolutionary Force (FARC) 5 คน และสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 172 คน มาจากการเลือกตั้งโดยระบบ Party-list 166 คน และสมาชิกพรรค People’s Alternative Revolutionary Force (FARC) 5 คน (ตามที่กำหนดในความตกลงสันติภาพปี 2559) บวกกับรองประธานาธิบดี 1 คน ทั้งนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ของทั้ง 2 สภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี การเลือกตั้งสมาชิกทั้ง 2 สภาครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อ 9 มี.ค. 2561 และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นใน มี.ค. 2565

    ฝ่ายตุลาการ : ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Alternative Democratic Pole (PDA) นาย Jorge Enrique Robledo เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Citizens Option (Opcion Ciudadana-OC) หรือที่รู้จักกันในชื่อ the National Integration Party (PIN) นาย Angel Alirio Moreno เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Conservative Party (PC) นาย Hernan Andrade เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Democratic Center Party (CD) มีนาย Alvaro Uribe Velez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Green Alliance มีนาง Claudia Lopez Hernandez เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Humane Colombia นาย Gustavo Petro เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Liberal Party (PL) มีนาย Cesar Gaviria เป็นหัวหน้าพรรค พรรค People's Alternative Revolutionary Force หรือ FARC มีนาย Rodrigo Londono Echeverry เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Radical Change (CR) มีนาย Rodrigo Lara Restrepo เป็นหัวหน้าพรรค พรรค Social National Unity Party (U Party) มีนาย Roy Barreras เป็นหัวหน้าพรรค

กลุ่มกดดันทางการเมือง สหภาพแรงงานกลาง (Central Union of Workers หรือ CUT) กลุ่ม Colombian Confederation of Workers หรือ CTC กลุ่ม General Confederation of Workers หรือ CGT กลุ่มกบฎ National Liberation Army หรือ ELN และกลุ่มกองกำลังบางส่วนของ Revolutionary Armed Forces of Colombia หรือ FARC

ปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศ มีปัญหาเขตแดนทางบกและทางทะเลกับนิการากัว และเวเนซุเอลา รวมถึงมีปัญหาองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธและกองกำลังกึ่งทหารตามแนวพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ปัญหาความขัดแย้งและอาชญากรรมในพื้นที่ทำให้ชาวโคลอมเบียในพื้นที่อพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ปัญหาทางการเมืองในเวเนซุเอลาทำให้มีผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาพำนักในโคลอมเบียประมาณ 681,396 คน

เศรษฐกิจ โคลอมเบียประเทศที่มีการวางนโยบายเศรษฐกิจและการเงินมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจของโคลอมเบียได้รับประโยชน์อย่างมากจากการทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement-FTA) กับประเทศต่างๆ แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและปัญหาเงินเฟ้อ การที่โคลอมเบียพึ่งพาภาคการส่งออกพลังงานและสินแร่ส่งผลทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น โคลอมเบียยังเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินสำคัญอันดับที่ 4 ของโลก เป็นผู้ส่งออกกาแฟและดอกไม้อันดับที่ 2 ของโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันสำคัญอันดับที่ 4 ของประเทศลาตินอเมริกา แต่การพัฒนาเศรษฐกิจกลับมีอุปสรรคจากปัญหาขาดแคลนสาธารณูปโภค ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ปัญหาความยากจน การค้ายาเสพติดและสถานการณ์ความมั่นคงที่ไม่แน่นอน

แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของโคลอมเบียจะอยู่ที่ 4.7% มาเป็นเวลานาน แต่ปี 2559 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโคลอมเบียลดลงเหลือ 2% เนื่องจากผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (El Niño) และการประท้วงของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทำให้ราคาอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เมื่อช่วงกลางปี 2559 อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 9% การลดลงของราคาน้ำมันทำให้รัฐบาลโคลอมเบียสูญเสียรายได้ โดยปี 2559 โคลอมเบียมีรายได้จากน้ำมันเพียง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2557 มีรายได้สูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้จากการส่งออกน้ำมันคิดเป็น 20% ของงบประมาณแผ่นดิน

โคลอมเบียลงนามความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ มากกว่า 12 ประเทศ และเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Pacific Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าในภูมิภาค ร่วมกับชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโกและเปรู เพื่อส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เมื่อปี 2556 โคลอมเบียเพิ่มความร่วมมือด้านการค้ากับสหรัฐฯ อย่างมากตั้งแต่ปี 2560 เป็นประเทศคู่ค้าที่โคลอมเบียได้รับประโยชน์จากการทำความตกลง FTA แต่ยังคงไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปยังตลาดในสหรัฐฯ ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากปัญหาขาดความหลากหลายของสินค้า ปัญหาการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่อัตราพิกัดศุลกากร ในสินค้าประเภทสุรา เอทิลแอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ และสิทธิแรงงาน

     สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : โคลอมเบียเปโซ (Colombian pesos-COP)

    อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 3,471 โคลอมเบียเปโซ

    อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 บาท : 109.29 โคลอมเบียเปโซ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โคลอมเบียมีคณะวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 3,950 กลุ่ม โดยมีองค์การ iNNpulsa ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบกิจการด้านงานวิจัย มีการตั้ง Co-working Spaces เพื่อรองรับการลงทุนขนาดเล็ก-ใหญ่ของชุมชน โครงการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมี International Center for Tropical Agriculture ซึ่งตั้งอยู่ในโคลอมเบียเพื่อศึกษาปัญหาโลกร้อนและความมั่นคงด้านอาหาร มีงานนวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ เทคนิคการผ่าตัดดวงตาและการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้ำคั่งในสมอง

     ด้านเทคโนโลยีการทหาร โคลอมเบียมีการออกแบบและสร้างเครื่องป้องกันขีปนาวุธ หุ่นยนต์ที่ใช้ทางการทหาร วัตถุระเบิด เรดาร์ และ Simulators

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 314,457 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.79%

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ขาดดุล 10,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 7,636 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 25.76 ล้านคน

อัตราการว่างงาน : 9.3%

อัตราเงินเฟ้อ : 4.3%

ดุลการค้าระหว่างประเทศ : ขาดดุล 4,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออก : 39,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก : ปิโตรเลียม ถ่านหิน มรกต กาแฟ นิกเกิล ดอกไม้ตัดดอก กล้วยหอม เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

คู่ค้าสำคัญ : สหรัฐฯ (29%) ปานามา (6.84%) จีน (5.29%) เนเธอร์แลนด์ (4.08%) เม็กซิโก (4.07%) เอกวาดอร์ (3.88%) ตุรกี (3.72%) บราซิล (3.61%) เปรู (2.95%) ชิลี (2.75%)

มูลค่าการนำเข้า : 44,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า : อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ด้านการขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระดาษ เชื้อเพลิง และกระแสไฟฟ้า

คู่ค้าสำคัญ : สหรัฐฯ (26.3%) จีน (19.3%) เม็กซิโก (7.5%) เยอรมนี (4.1%)

ทุนสำรองต่างประเทศ : 47,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบประมาณแผ่นดิน : 88,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้ต่างประเทศ : 124,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้สาธารณะ : 49.4% ของ GDP

การทหาร กองทัพโคลอมเบียมีกำลังพล 293,200 นาย ทบ. 223,150 นาย ทร. 56,400 นาย ทอ. 13,650 นาย กำลังพลสำรอง 34,950 นาย และกองกำลังกึ่งทหาร 187,900 นาย ยุทโธปกรณ์สำคัญได้แก่ รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ 669 คัน รถถังปืนใหญ่อัตตาจร 6 กระบอก ปืนใหญ่ชนิดลาก 110 กระบอก เครื่องบิน 490 เครื่อง เครื่องบินโจมตี/สกัดกั้น 21 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 59 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 71 เครื่อง เครื่องบินฝึก 105 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ 272 เครื่อง เรือฟริเกต 4 ลำ เรือ Corvettes 1 ลำ เรือดำน้ำ 11 ลำและเรือลาดตระเวนชายฝั่ง 70 ลำ งบประมาณด้านการทหาร 12,145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.5% ของ GDP)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ BCIE, BIS, CAN, Caricom (observer), CD, CDB, CELAC, EITI (candidate country), FAO, G-3, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, Mercosur (associate), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, Pacific Alliance, PCA, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO และ WTO

การขนส่งและโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน 836 แห่ง ใช้การได้ดี 121 แห่ง เส้นทางรถไฟ 2,141 กม. ถนนระยะทาง 206,500 กม. เส้นทางน้ำ 24,725 กม. การโทรคมนาคม: โทรศัพท์พื้นฐาน 6.987 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 62.222 ล้านเลขหมาย รหัสโทรศัพท์ +57 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 27.452 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .co

การเดินทาง ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทย ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือ Schengen หรือมีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ สามารถเดินทางเข้าโคลอมเบียได้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (ตม.โคลอมเบียจะเป็นผู้กำหนดว่าจะให้พำนักนานเท่าใด) สามารถติดต่อขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางได้ที่ สอท.โคลอมเบียประจำประเทศไทย ที่แอทเทนนีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 และต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน โดยมีหลักฐานการฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง โคลอมเบียเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส Zika มีความเสี่ยงจากภัยก่อการร้ายและอาชญากรรมในบางพื้นที่ของประเทศ

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

1) ความเสี่ยงในการดำเนินการตามกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาลโคลอมเบีย และกลุ่มกองทัพปฏิวัติโคลอมเบียหรือกลุ่ม FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) หลังโคลอมเบียเปลี่ยนรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี Ivan Duque Marquez ซึ่งมีแนวความคิดไม่เห็นด้วยกับการให้สิทธิสมาชิกระดับนำของกลุ่ม FARC ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่ต้องรับโทษที่เกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชน การลักพาตัว เรียกค่าไถ่และค้ายาเสพติด ในช่วงสงครามกลางเมือง 2) การแยกตัวของสมาชิกกลุ่ม FARC ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปรองดองของรัฐบาลโคลอมเบีย 3) การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลโคลอมเบียกับกลุ่ม National Liberation Army (ELN) และ 4) ปัญหายาเสพติด โคลอมเบียเป็นประเทศผู้ผลิตยาเสพติดที่สำคัญ (โคคา ฝิ่นและกัญชา) รวมถึงเป็นผู้ผลิตโคเคนรายใหญ่ที่สุดของโลก ตลาดสำคัญคือสหรัฐฯ และตลาดยาเสพติดที่สำคัญอื่นๆ ของโลกรวมทั้งเป็นแหล่งฟอกเงินของพ่อค้ายาเสพติดผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดมืด ซึ่งตั้งแต่ปี 2560 มีรายงานตรวจพบการลักลอบนำเข้าโคเคนจากโคลอมเบียมายังประเทศไทยบ่อยครั้งขึ้น

ความสัมพันธ์ไทย-โคลอมเบีย

ไทยและโคลอมเบียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 20 เม.ย. 2522 ครบรอบ 35 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อปี 2557 โดย สอท.ไทย ณ ลิมา เปรูมีเขตอาณาครอบคลุมโคลอมเบีย และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ โบโกตาคนแรกเมื่อ 16 พ.ย. 2531 โคลอมเบียเคยเปิด สอท. ในไทยเมื่อปี 2535 แต่ต้องปิดลงตั้งแต่ 28 ก.พ. 2542 ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ และแต่งตั้งให้ ออท. ณ กัวลาลัมเปอร์เป็น ออท.ประจำไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาทางทางโคลอมเบียได้ยื่นคำขอเปิด สอท.โคลอมเบียประจำประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง (ครม.มีมติอนุมัติเมื่อ 2 ต.ค. 2555) ปัจจุบัน มีนาย Andelfo Jose Garcia Gonzalez ดำรงตำแหน่ง ออท. และเมื่อ 11 ก.ค. 2556 รมว.กต.ไทย และโคลอมเบียลงนามในความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างสองประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับสูงและระดับเจ้าหน้าที่

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าการค้าไทยกับโคลอมเบียเมื่อปี 2561 เท่ากับ 8,061.81 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 7,082.48 ล้านบาท และนำเข้า 979.33 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 6,103.15 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องซักผ้าและซักแห้งและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เลนซ์ ผักกระป๋องและผักแปรรูป ขณะที่ไทยนำเข้า เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด กาแฟ ชาและเครื่องเทศ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ความตกลงสำคัญ : ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับหน่วยงาน Presidencial Against Ililliicit Crops (PCI), Accion Social ของโคลอมเบียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่สูงและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

ไทยและโคลอมเบียมีความร่วมมือด้านวิชาการในกรอบทวิภาคี โดย Presidential Agency of International Cooperation of Colombia (APC) ของโคลอมเบีย ต้องการร่วมมือกับไทยในหลายสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น การปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชเสพติด การท่องเที่ยว การพัฒนาพลังงานชีวมวล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และพยาบาลและความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยโคลอมเบียได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในโครงการกรอบความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin American Cooperation-FEALAC) อาทิ การอบรมหลักสูตร Tourism Management โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ซึ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ประมงและ SMEs การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านยาเสพติด โครงการฝึกอบรมด้านการลดความยากจน (Poverty Reduction) การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติระหว่างสมาชิก FEALAC เป็นต้น

นอกจากนี้ ไทยและโคลอมเบียลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างกันระหว่างการเยือนโคลอมเบียของ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไทย เมื่อ 16 ก.ย. 2558

ปัจจุบัน มวยไทยเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในโคลอมเบีย และมีชาวโคลอมเบียเดินทางมาฝึกหัดมวยไทยที่ประเทศไทยด้วย โรงเรียนสอนฝึกหัดมวยไทยโบราณรามเกียรติ์ในโคลอมเบียได้จัดสัมมนาการไหว้ครูมวยไทยภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักเรียนและสมาชิก International Muay Thai Academy เมื่อ 15 ก.พ. 2558

 
 
 
 

ผู้นำโคลอมเบีย

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 12:48 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำโคลอมเบีย
 

Iván Duque Márquez

ตำแหน่ง ประธานาธิบดีโคลอมเบีย

เกิด 1 ส.ค. 2519 (อายุ 44 ปี/ปี 2563) เกิดที่โบโกตา เป็นบุตรของนาง Juliana Márquez Tono ซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ กับนาย Iván Duque Escobar ซึ่งเคยดำรง ตำแหน่งผู้ว่าราชการรัฐ Antioquia อดีต รมว.เหมืองแร่และพลังงาน

ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ครอบครัว สมรสกับนาง María Juliana Ruiz Sandoval มีบุตรสาว 3 คน ได้แก่ Luciana, Matías และ Eloísa

การศึกษา จบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Sergio Arboleda University ใน โบโกตาเมื่อปี 2543 ต่อมาจบนิติศาสตร์มหาบัณฑิตด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศจาก American University และปริญญาเอกด้านการบริหารรัฐกิจจาก มหาวิทยาลัย Georgetown ในวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ

ประวัติการทำงาน

ปี 2544-2553 - ทำงานที่ Inter-American Development Bank (IDB) ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส

ในคณะกรรมการบริการระหว่างโคลอมเบีย เปรูและเอกวาดอร์ ที่ปรึกษาประธานาธิบดี โคลอมเบีย และ ผอ.กองวัฒนธรรม ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมและการสร้างสรรค์

ปี 2553-2554 - ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของอดีตประธานาธิบดี Álvaro Uribe Vélez ก่อนทำงานเป็นที่ปรึกษาของกองการวิจัยองค์การสหประชาชาติ ได้รับการแต่งตั้ง จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้ตรวจสอบปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล และตุรกีจากกรณีปัญหา Mavi Marmara เมื่อปี 2553

ประวัติการทำงานทางการเมือง

ปี 2557 - เดินทางกลับโคลอมเบียเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในสังกัดพรรค Democratic Center ของอดีตประธานาธิบดี Uribe มีบทบาทสำคัญในการร่าง กฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายลาคลอด กฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงาน กฎหมายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา และกฎหมายคุ้มครองและพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ม.ค.2561 - ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรค Democratic Center

17 มิ.ย.61 - ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยคะแนน 54%

ข้อมูลส่วนตัว

- เขียนหนังสือ ได้แก่ Monetary Sins, Machiavelli in Colombia, Orange Effect, IndignAcción (IndignAction), The Future is at the Political Center (El futuro está en el centro) และร่วมเขียนหนังสือ The Orange Economy : An Infinite Opportunity

- เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง นสพ. El Colombiano, Portafolio, El Tiempo รวมถึงเป็นบรรณาธิการ นสพ. El Tiempo และ นสพ. El País ในสเปน

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีโคลอมเบีย

ประธานาธิบดี Ivan Duque Marquez

รองประธานาธิบดี Marta Lucia Ramirez

รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดี Jorge Mario Eastman Robledo

รมว.กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท Andres Valencia Pinzon

รมว.กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว José Manuel Restrepo Abondano

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม Carmen Ines Vasquez Camacho

รมว.กระทรวงกลาโหม Carlos Holmes Trujillo Garcia

รมว.กระทรวงการศึกษาธิการ María Victoria Angulo

รมว.กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ Maria Fernanda Suarez Londono

รมว.กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Ricardo Lozano Picón

รมว.กระทรวงการคลังและสินเชื่อสาธารณะ Alberto Carras Quilla Barrera

รมว.กระทรวงการต่างประเทศ Claudia Blum Capurro

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันสังคม Juan Pablo Uribe

รมว.กระทรวงที่อยู่อาศัย เมืองและเขตแดน Jonathan Malagon Gonzalez

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Silvia Constain Rengifo

รมว.กระทรวงมหาดไทย Nancy Patricia Gutiérrez

รมว.กระทรวงยุติธรรมและกฎหมาย Gloria María Borrero

รมว.กระทรวงแรงงาน Alicia Arango Olmos

รมว.กระทรวงขนส่ง Angela Maria Orozco

ผู้ว่าการธนาคารชาติ Juan Jose Echavarria

------------------------------------------------

(ต.ค. 2562)