กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

International Monetary Fund

บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:45 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 4:28 p.m.
ธงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
 

เว็ปไซต์          www.imf.org                                                              


ที่ตั้ง              วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ 


ก่อตั้งเมื่อ        22 .. 2487


สมาชิก           189 ประเทศ 


ภารกิจ           กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) ก่อตั้งเมื่อ 22 .. 2487 เป็นผลจากการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference หรือ Bretton Woods Conference ที่เบรตตันวูดส์ สหรัฐฯ มีฐานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ และมีหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลเสริมสร้างเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาด้านการเงิน


                    IMF จะเผยแพร่รายงานการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในช่วง เม.. และ ต.. ของทุกปีพร้อมกับเสนอแนะนโยบายในการบริหาร นโยบายการเงิน และจัดการเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้ ยังมีการส่งผู้แทนเข้าศึกษาและประเมินเศรษฐกิจแต่ละประเทศในโครงการ Country Surveillance เป็นประจำทุกปี อีกทั้งจัดการประชุมระดับผู้บริหารกับธนาคารโลก (World Bank-WB) โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเข้าหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจโลกปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วง เม.ย. และ ต.ค.


                    ในปี 2562 เป็นปีแรกที่ IMF มีการสอดแทรกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง อีกทั้ง IMF ยังแถลงว่า จะนำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่การวิเคราะห์และประเมินตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ IMF ยังเน้นการเสนอแนะให้แต่ละประเทศปฏิรูปเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ ดำเนินนโยบายการคลังมากกว่าการพึ่งพิงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยาวนานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงิน อย่างไรก็ดี IMF ยังกังวลปัญหาภาวะหนี้ระดับสูงทั่วโลก รวมทั้งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ เเละประเทศคู่ค้า ตลอดจนความไม่แน่นอนของกรณีการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ว่าอาจเป็นภัยคุกคามต่อการเติบโตและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก


                    IMF ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการดำเนินงานว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและกำลังเผชิญวิกฤตในการสนับสนุนการค้าเสรี โดยมีการเรียกร้องให้ IMF ดำเนินงานที่เอื้อประโยชน์ให้ทุกประเทศอย่างเท่าเทียม เพราะเห็นว่าการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวของ IMF ขัดต่อหลักประชาธิปไตย และเน้นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศให้รุนแรงขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว อีกทั้ง ผอ.IMF ที่มาจากการเลือกตั้งมักถูกชี้นำโดยสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยสหรัฐฯ มีสิทธิใช้อำนาจยับยั้ง (veto power) แต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า IMF เผชิญวิกฤตด้านการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจการค้าเสรี เนื่องจากสงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจน IMF ล้มเหลวในการคาดการณ์ว่าจะเกิดสงครามการค้า 


ความสัมพันธ์กับไทย


                        ไทยสมัครเป็นสมาชิก IMF เมื่อ 3 .. 2492 เป็นสมาชิกลำดับที่ 44  ไทยเคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ตามโครงการเงินกู้ Stand-by รวม 5 ครั้งวงเงินรวม 4,431 ล้าน SDR (Special Drawing Right/ค่าเงินกลางของ IMF) โดยเมื่อปี 2521 กู้เงิน 45.25 ล้าน SDR ต่อมา ในช่วงที่ไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังวิกฤตน้ำมันครั้งที่ 2 ระหว่างปี 2524-2529 ได้กู้เงิน 3 ครั้งรวม 1,486 ล้าน SDR และเมื่อ ส.. 2540 ไทยกู้เงิน 2,900 ล้าน SDR (วิกฤตต้มยำกุ้ง) อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถชำระคืนเงินกู้จาก IMF ได้ทั้งหมดเมื่อ ก.. 2546 ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนกำหนดถึง 2 ปี ทำให้ปัจจุบัน ไทยไม่มีภาระหนี้คงค้างกับ IMF และถือเป็นการประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจของไทย                   


----------------------------------


 
 
 
 

ผู้นำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 
บันทึกข้อมูลเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:45 p.m.
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ: None |
รูปผู้นำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
 

ผู้อำนวยการบริหาร


                    นาง Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova หรือ Kristalina Georgieva นักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรีย ดำรงตำเเหน่งเมื่อ 1 ต.. 2562 (วาระ 5 ปี)

#8c7b75 - right
 

คณะรัฐมนตรี

-