รายชื่อประเทศ

เรียงตามตัวอักษร
 
 
n/a

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:13 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 4:27 p.m. | โดย: tt

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:45 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 4:28 p.m. | โดย: tt

กัมพูชา

สร้างเมื่อ: Dec. 8, 2019, 9:52 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 5, 2020, 10:47 p.m. | โดย: tt

กาตาร์

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:09 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 4:15 p.m. | โดย: tt

คณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:32 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 4:27 p.m. | โดย: tt

ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:27 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 4:34 p.m. | โดย: tt

คาซัคสถาน

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:14 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 5:04 p.m. | โดย: tt

คิวบา

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:28 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 5:12 p.m. | โดย: tt

คูเวต

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:10 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 10:59 a.m. | โดย: tt

จอร์แดน

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:55 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 10:25 p.m. | โดย: tt

จิบูตี

สร้างเมื่อ: Dec. 17, 2019, 11:08 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 14, 2020, 11:01 p.m. | โดย: tt

จีน

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 12:54 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 11:53 a.m. | โดย: tt

ชิลี

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:12 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:12 p.m. | โดย: tt

ซาอุดีอาระเบีย

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:10 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 10, 2020, 9:08 a.m. | โดย: tt

ซีเรีย

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:13 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 1:56 p.m. | โดย: tt

ซูดาน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:21 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:21 p.m. | โดย: tt

ญี่ปุ่น

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:37 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 8, 2020, 4:10 p.m. | โดย: tt

ติมอร์–เลสเต

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:22 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 10, 2020, 6:21 p.m. | โดย: tt

ตุรกี

สร้างเมื่อ: Dec. 11, 2019, 10:56 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 15, 2019, 9:42 p.m. | โดย: tt

ธนาคารโลก

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:56 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:56 a.m. | โดย: tt

นิวซีแลนด์

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:57 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 16, 2020, 5:43 p.m. | โดย: tt

บราซิล

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:42 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:47 a.m. | โดย: tt

บรูไน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:12 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:13 a.m. | โดย: tt

บังกลาเทศ

สร้างเมื่อ: Dec. 8, 2019, 3:34 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:02 p.m. | โดย: tt

บาห์เรน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 4:19 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 4:20 p.m. | โดย: tt

ปากีสถาน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:13 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:14 p.m. | โดย: tt

ปาเลสไตน์

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:43 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 10, 2020, 8:55 a.m. | โดย: tt

ฝรั่งเศส

สร้างเมื่อ: Dec. 10, 2019, 7:55 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 15, 2019, 10:06 p.m. | โดย: tt

ฟิลิปปินส์

สร้างเมื่อ: Dec. 19, 2019, 11:01 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 19, 2019, 11:01 p.m. | โดย: tt

ภูฏาน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:47 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:47 p.m. | โดย: tt

มัลดีฟส์

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:07 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:07 p.m. | โดย: tt

มาเลเซีย

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 9:46 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 9:46 p.m. | โดย: tt

ยูเครน

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:23 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 10:41 a.m. | โดย: tt

รัสเซีย

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:21 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 20, 2020, 9:36 a.m. | โดย: tt

ลาว

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 4:35 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 4:35 p.m. | โดย: tt

ลิเบีย

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:39 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 10:51 a.m. | โดย: tt

ศรีลังกา

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:02 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 16, 2020, 7:35 p.m. | โดย: tt

สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:13 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:13 p.m. | โดย: tt

สวีเดน

สร้างเมื่อ: Dec. 16, 2019, 10:41 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 16, 2019, 10:43 p.m. | โดย: tt

สหประชาชาติ

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:54 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:54 a.m. | โดย: tt

สหภาพยุโรป

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:33 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 2:21 p.m. | โดย: tt

สหภาพแอฟริกา

สร้างเมื่อ: Dec. 17, 2019, 10 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 17, 2019, 10:04 a.m. | โดย: tt

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:54 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 4:02 p.m. | โดย: tt

สหรัฐอเมริกา

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:13 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 6, 2020, 1:51 p.m. | โดย: tt

สหราชอาณาจักร

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:15 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 2:37 p.m. | โดย: tt

สันนิบาตอาหรับ

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:41 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:41 a.m. | โดย: tt

สิงคโปร์

สร้างเมื่อ: Dec. 8, 2019, 10:10 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 15, 2019, 9:48 p.m. | โดย: tt

สเปน

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:05 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 5, 2020, 2:09 p.m. | โดย: tt

องค์การการค้าโลก

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:58 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:58 a.m. | โดย: tt

องค์การความร่วมมืออิสลาม

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:37 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:37 p.m. | โดย: tt

ออสเตรเลีย

สร้างเมื่อ: Dec. 16, 2019, 10:30 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 16, 2020, 10:08 a.m. | โดย: tt

อัฟกานิสถาน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:24 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:24 p.m. | โดย: tt

อาร์เจนตินา

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:04 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 16, 2020, 7:49 p.m. | โดย: tt

อิตาลี

สร้างเมื่อ: Dec. 21, 2019, 5:35 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 21, 2019, 5:35 p.m. | โดย: tt

อินเดีย

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:36 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 10:53 a.m. | โดย: tt

อินโดนีเซีย

สร้างเมื่อ: Dec. 17, 2019, 10:34 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 19, 2019, 10:53 p.m. | โดย: tt

อิรัก

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:06 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:06 p.m. | โดย: tt

อิสราเอล

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:53 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:53 p.m. | โดย: tt

อิหร่าน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:50 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 6, 2020, 4:02 p.m. | โดย: tt

อียิปต์

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:33 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:33 p.m. | โดย: tt

อียิปต์

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:42 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 11:42 p.m. | โดย: tt

ฮ่องกง

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:03 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 1:35 p.m. | โดย: tt

เกาหลีเหนือ

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:59 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 9:08 p.m. | โดย: tt

เกาหลีใต้

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 16, 2020, 9:33 a.m. | โดย: tt

เคนยา

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:38 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:38 a.m. | โดย: tt

เซอร์เบีย

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:17 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 4:28 p.m. | โดย: tt

เซาท์ซูดาน

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:12 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 4, 2020, 10:59 p.m. | โดย: tt

เนปาล

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:55 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 10:55 p.m. | โดย: tt

เบลารุส

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:20 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 20, 2020, 9:27 a.m. | โดย: tt

เมียนมา

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:14 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:14 p.m. | โดย: tt

เม็กซิโก

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:59 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 1:59 p.m. | โดย: tt

เยอรมนี

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:02 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 3:02 p.m. | โดย: tt

เยเมน

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:55 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:56 p.m. | โดย: tt

เวียดนาม

สร้างเมื่อ: Dec. 19, 2019, 11:19 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 19, 2019, 11:19 p.m. | โดย: tt

เวเนซุเอลา

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:50 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 2:50 p.m. | โดย: tt

เอธิโอเปีย

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:05 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 18, 2020, 9:33 p.m. | โดย: tt

เอเปค

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:09 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 5, 2020, 2:28 p.m. | โดย: tt

แคนาดา

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:11 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 5, 2020, 3:55 p.m. | โดย: tt

แอฟริกาใต้

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 1:11 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 1, 2020, 9:25 p.m. | โดย: tt

โคลอมเบีย

สร้างเมื่อ: Dec. 24, 2019, 12:48 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 24, 2019, 12:49 p.m. | โดย: tt

โซมาเลีย

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 2:11 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 18, 2020, 10:05 p.m. | โดย: tt

โมซัมบิก

สร้างเมื่อ: Jan. 9, 2020, 11:31 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 19, 2020, 10:49 a.m. | โดย: tt

โมร็อกโก

สร้างเมื่อ: Dec. 21, 2019, 11:25 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Jan. 4, 2020, 9:32 p.m. | โดย: tt

โอมาน

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:42 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 8, 2020, 4:52 p.m. | โดย: tt

โอเปก

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 10:47 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 4:31 p.m. | โดย: tt

ไต้หวัน

สร้างเมื่อ: Jan. 7, 2020, 1:49 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 15, 2020, 4:24 p.m. | โดย: tt

ไทย

สร้างเมื่อ: Dec. 25, 2019, 11:41 a.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Dec. 25, 2019, 11:42 a.m. | โดย: tt

ไนจีเรีย

สร้างเมื่อ: Jan. 5, 2020, 12:40 p.m. | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: Feb. 1, 2020, 4:47 p.m. | โดย: tt